Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa rolet zewnętrznych

Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa rolet zewnętrznych
1 głosów

Obsługa podczas burzy

Obsluga podczas burzy rolet zewnętrznychW przypadku silniejszego wiatru należy zamknąć okna. Proszę zadbać przy tym o to, aby także podczas Państwa nieobecności nie powstał przeciąg.

WSKAZÓWKA
Opuszczone rolety przy otwartym oknie mogą nie stawić oporu sile wiatru! Podana odporność na wiatr zagwarantowana jest tylko w przypadku zamkniętego okna.

 

Obsługa podczas mrozu

Obsługa podczas mrozu rolety zewnętrznejW przypadku mrozu rolety mogą zamarznąć. Należy unikać gwałtownego uruchamiania i zrezygnować z zamykania bądź otwierania trwale zamarzniętych rolet.

WSKAZÓWKA
Obsługa jest ponownie możliwa po odtajaniu.

 

 

Obsługa podczas upału

Obsługa podczas upału rolety zewnętrznejW przypadku wykorzystywania rolet jako ochrony przeciwsłonecznej zalecamy ich niekompletne zamykanie tak, aby zagwarantować wentylację.

W przypadku rolet z tworzyw sztucznych zmniejsza się tym samym niebezpieczeństwo odkształceń.

 

 

 

 

Postępowanie w porze zimowej

Rolety zewnętrzne w zimieW przypadku automatycznych sterowników należy wyłączyć automatykę, gdy przewiduje się mróz.

WYJĄTEK
Napędy rolet wyposażone w ochronę przeciążeniową.

 

 

 

Zakres ruchu

Zakres użytkowania rolety zewnętrznejNie wolno uniemożliwiać swobodnego ruchu rolet. Proszę nie dotykać poruszających się rolet. Dopóki rolety są w ruchu, proszę się do nich nie zbliżać.

WSKAZÓWKA
W polu ruchu rolet nie mogą znajdować się żadne przeszkody.

 

 

 

Nieprawidłowa obsługa

Nieprawidłowa obsługa rolety zewnętrznejProszę nigdy nie podnosić rolet na siłę, mogłoby to spowodować awarie.

 

 

 

 

Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem

Użytkowanie niewłaściwe z przeznaczeniem rolety aluminiowejProszę nie obciążać rolet dodatkowymi przedmiotami. Może to prowadzić do uszkodzenia lub oderwania się rolety.

 

 

 

 

Ograniczenie dostępności do elementów obsługi

Ograniczenie rolety zewnętrznejNie wolno dopuścić do tego, aby dzieci bawiły się elementami obsługi takimi jak np. pilot do rolet lub włącznik rolety.

 

 

 

 

Rolety przed drzwiami balkonowymi / tarasowymi

Rolety zewnętrzne przed drzwiami balkonowymiProszę wyłączyć automatykę podczas korzystania z balkonu lub tarasu, jeżeli rolety zamontowano w celu ochrony jedynego wejścia.

W przeciwnym przypadku mogłyby dojść do zablokowania wejścia.

 

 

 

ZOBACZ KOLEJNĄ PORADĘ >>